Questions and answers

Voldoet uw werkwijze aan de Europese regelgeving?
Ja, de dienstverlening van AFMB voldoet aan alle eisen die de Europese regelgeving stelt. Binnen de Europese Unie is sprake van “vrij verkeer van goederen, diensten en personen”.

Wat is de belangrijkste eis die wordt gesteld aan uw werkwijze?
De 25/75% regeling is de belangrijkste eis die wordt gesteld. Deze regel houdt in dat een chauffeur minimaal 75% van zijn werk in één of meerdere landen anders dan het land waarin hij woont dient te verrichten. De overige 25% van de werktijd mag in het land waar hij woont worden gewerkt.

Geldt deze regel ook voor chauffeurs die in een ander land dan Nederland binnen de EU wonen?
Correct, deze regel geldt voor iedereen, ongeacht het land waar zij wonen. Een in Duitsland wonende chauffeur zou dus in dit geval 100% van zijn werktijd in Nederland mogen werken.

Indien een chauffeurs (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt, hoe is zijn vergoeding dan geregeld?
Een werknemer die werkt voor een Cypriotische werkgever heeft na een dienstverband van drie maanden recht op 60% van zijn salaris. Indien de werknemer is gehuwd heeft hij recht op 80%, die telkens met 10% wordt verhoogd per kind dat hij heeft. Een gehuwde werknemer met twee kinderen heeft dus recht op 100% ziekengeld. Dit is tevens het maximum. De eerste drie dagen komen voor rekening van de werkgever.

Als medewerkers in dienst treden van een buitenlandse werkgevers, behouden zij dan het recht op AOW?
Ja, een werknemer behoudt zijn recht op AOW. Echter wordt de AOW per jaar dat er bij een buitenlandse werkgever wordt gewerkt met 2% per jaar gekort. Daartegenover staat de hogere pensioenuitkering in Cyprus, die door een werknemer wordt opgebouwd.

Stel dat een medewerker na verloop van tijd weer bij een Nederlandse onderneming in dienst treedt, gaat de opbouw van AOW dan gewoon verder?
Bij het bereiken van de pensioen gerechtelijke leeftijd, zal de SVB in heel Europa zorgdragen voor het innen van de pensioengelden. Gaat de werknemer weer werken voor een Nederlandse werkgever, dan gaat hij ook weer verder met de Nederlandse opbouw.

Bouwt de werknemer pensioen op als hij werkt voor een Cypriotische werkgever?
Ja, na 10 gewerkte jaren heeft men recht op ca.70 % van het laatst verdiende loon.

Hoe is het geregeld met de kinderbijslag, indien een werknemer werkt voor een Cypriotische werkgever?
De werknemer blijft recht behouden op kinderbijslag vanuit Nederland.

Behoudt een werknemer zijn hypotheekrenteaftrek?
Ja, omdat de werknemer alleen sociale premies afdraagt in het land waar zijn werkgever is gevestigd, maar inkomstenbelasting betaald in het land waar hij woont, behoudt hij het recht op hypotheekrente aftrek. Wel bestaat de kans dat hij in een lagere belastingschijf terecht komt, doordat het brutoloon wordt verminderd met de sociale premies. Indien de werknemer is gehuwd, mag wel zijn echtgenote de hypotheekrente aftrekken.

Dient een werknemer gekeurd te worden voordat hij in dienst treedt bij een Cypriotische werkgever?
Nee, er hoeft geen medische keuring plaats te vinden.

Blijft de netto CAO vergoeding van kracht?
Ja, in overleg met u worden alle vergoedingen zoals u met de werknemer bent overeengekomen van kracht

Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht?
De vakantiedagen die u met de werknemer bent overeengekomen blijven van kracht. Hoewel Cyprus geen vakantiegeld kent, betalen wij de werknemer maandelijks 1/12 deel van het vakantiegeld uit. Hij zal dit echter wel zelf moeten reserveren.

en_USEnglish